TaniaKsiążka.co.uk

Polskie książki w UK

ALBUMY arrow Sztuka starożytnej Grecji i Rzymu / The Art of Ancient Greece and Rome

£10.07


Dodatkowe informacje:
Autor: Agata Kubala, Urszula Bończuk-Dawidziuk
Stron: 204
Format: 22x22 cm
ISBN: 978-83-7977-344-2
EAN: 9788379773442
Rok wydania: 2018
Wydawnictwo: ATUT OFICYNA WYDAWNICZA
Oprawa: oprawa twarda
Gatunek: ALBUMY


Zadaj pytanie o produkt

Sztuka starożytnej Grecji i Rzymu / The Art of Ancient Greece and Rome

Agata Kubala, Urszula Bończuk-Dawidziuk


Do rąk czytelnika przekazujemy katalog zachowanych do dziś odlewów gipsowych sztuki antycznej, których kolekcję zbudował uniwersytet we Wrocławiu. Jej początki sięgają XIX wieku, a zbiór rozrastał się dzięki staraniom kolejnych dyrektorów muzeum uniwersyteckiego. W zawierusze II wojny światowej wiele eksponatów przepadło, jednak obiekty, które przetrwały, dają nam obraz tego zbioru - typowej kolekcji o charakterze dydaktycznym. Warto przypomnieć, że w XIX wieku na niemieckich uczelniach obowiązkowym elementem kształcenia na kierunkach filologia klasyczna i archeologia klasyczna (tak nazywano historię sztuki starożytnej) były studia nad formą. Umożliwiały je gipsoteki, które tworzono od XVIII wieku. Taką gipsoteką była dla studentów Universitas Wratislaviensis wrocławska kolekcja. Katalog ten wyróżnia się spośród innych podobnych publikacji, ponieważ każde hasło oprócz podstawowych informacji zawiera także obszerny opis gipsu oraz porównanie jego zgodności z oryginałem. Dzięki tej rozbudowanej części opisowej publikacja może okazać się szczególnie interesująca dla studiów nad historią archeologii. Tekst w książce w językach polskim i angielskim.